Alan AdıAlan KoduAltın RezervleriAnsiklopediBankaBilişim TeknolojileriBiyografiŞarj İstasyonuEczaneE-DevletExcelFaiz OranıFotoğrafçılıkİnternet HızıISO Kodlarıİşsizlik OranıLatinceNüfusÖnemli GünlerPosta KoduSözlükSurelerÜniversitelerDosya Uzantısı

Excel

İngilizceTürkçeAçıklama
ABSMUTLAKMatematik ve Trigonometri: Bir sayının mutlak değerini verir
ACCRINTGERÇEKFAİZFinansal: Dönemsel faiz ödeyen hisse senedine ilişkin tahakkuk eden faizi getirir
ACCRINTMGERÇEKFAİZVFinansal: Vadesinde ödeme yapan bir tahvilin tahakkuk etmiş faizini verir
ACOSACOSMatematik ve Trigonometri: Bir sayının arkkosinüsünü verir
ACOSHACOSHMatematik ve Trigonometri: Bir sayının ters hiperbolik kosinüsünü verir
ACOTACOTMatematik ve Trigonometri: Bir sayının ark kotanjantını verir
ACOTHACOTHMatematik ve Trigonometri: Bir sayının hiperbolik ark kotanjantını verir
AGGREGATETOPLAMAMatematik ve Trigonometri: Listede veya veritabanında bir toplam verir.
ADDRESSADRESArama ve Başvuru: Bir başvuruyu, çalışma sayfasındaki tek bir hücreye metin olarak verir
AMORDEGRCAMORDEGRCFinansal: Yıpranma katsayısı kullanarak her hesap döneminin değer kaybını verir
AMORLINCAMORLINCFinansal: Her hesap dönemi içindeki yıpranmayı verir
ANDVEMantıksal: Bütün bağımsız değişkenleri DOĞRU ise, DOĞRU verir
ARABICARAPMatematik ve Trigonometri: Bir Romen sayısını Arapça’ya (sayı olarak) dönüştürür
AREASALANSAYArama ve Başvuru: Bir başvurudaki alan sayısını verir
ARRAYTOTEXTDİZİMETİNMetin: Belirtilen herhangi bir aralıktan bir metin değerleri dizisi döndürür
ASCASCMetin: Bir karakter dizesindeki çift enli (iki bayt) İngilizce harfleri veya katakanayı yarım enli (tek bayt) karakterlerle değiştirir.
ASINASİNMatematik ve Trigonometri: Bir sayının arksinüsünü verir
ASINHASİNHMatematik ve Trigonometri: Bir sayının ters hiperbolik sinüsünü verir
ATANATANMatematik ve Trigonometri: Bir sayının arktanjantını verir
ATAN2ATAN2Matematik ve Trigonometri: Arktanjantı, x- ve y- koordinatlarından verir
ATANHATANHMatematik ve Trigonometri: Bir sayının ters hiperbolik tanjantını verir
AVEDEVORTSAPİstatistiksel: Veri noktalarının ortalamalarından mutlak sapmalarının ortalamasını verir
AVERAGEORTALAMAİstatistiksel: Bağımsız değişkenlerinin ortalamasını verir
AVERAGEAORTALAMAAİstatistiksel: Bağımsız değişkenlerinin, sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere ortalamasını verir
AVERAGEIFEĞERORTALAMAİstatistiksel: Verilen ölçüte uygun bir aralıktaki tüm hücrelerin ortalamasını (aritmetik ortalama) verir
AVERAGEIFSÇOKEĞERORTALAMAİstatistiksel: Birden çok ölçüte uyan tüm hücrelerin ortalamasını (aritmetik ortalama) verir.
BAHTTEXTBAHTMETİNMetin: Sayıyı, ß (baht) para birimi biçimini kullanarak metne dönüştürür
BASETABANMatematik ve Trigonometri: Bir sayıyı, verilen sayı tabanıyla metin temsiline dönüştürür
BESSELIBESSELIMühendislik: Değiştirilmiş Bessel işlevi In(x)’i verir
BESSELJBESSELJMühendislik: Bessel işlevi Jn(x)’i verir
BESSELKBESSELKMühendislik: Değiştirilmiş Bessel işlevi Kn(x)’i verir
BESSELYBESSELYMühendislik: Bessel işlevi Yn(x)’i verir
BETADISTBETADAĞUyumluluk: Beta birikimli dağılım fonksiyonunu verir Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.
BETA.DISTBETA.DAĞİstatistiksel: Beta birikimli dağılım fonksiyonunu verir
BETAINVBETATERSUyumluluk: Belirli bir beta dağılımı için birikimli dağılım fonksiyonunun tersini verir Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.
BETA.INVBETA.TERSİstatistiksel: Belirli bir beta dağılımı için birikimli dağılım fonksiyonunun tersini verir
BIN2DECBIN2DECMühendislik: İkili bir sayıyı, ondalık sayıya dönüştürür
BIN2HEXBIN2HEXMühendislik: İkili bir sayıyı, onaltılıya dönüştürür
BIN2OCTBIN2OCTMühendislik: İkili bir sayıyı, sekizliye dönüştürür
BINOMDISTBİNOMDAĞUyumluluk: Tek terimli binom dağılımı olasılığını verir Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.
BINOM.DISTBİNOM.DAĞİstatistiksel: Tek terimli binom dağılımı olasılığını verir
BINOM.DIST.RANGEBİNOM.DAĞ.ARALIKİstatistiksel: Binom dağılımını kullanarak bir deneme sonucunun olasılığını verir
BINOM.INVBİNOM.TERSİstatistiksel: Birikimli binom dağılımının bir ölçüt değerinden küçük veya ölçüt değerine eşit olduğu en küçük değeri verir
BITANDBİTVEMühendislik: İki sayının bit tabanlı ‘Ve’ sonucunu verir
BITLSHIFTBİTSOLAKAYDIRMühendislik: Kaydırma_miktarı bitleriyle sola kaydırılan bir değer sayısı verir
BITORBİTVEYAMühendislik: 2 sayının bit tabanlı YADA değerini verir
BITRSHIFTBİTSAĞAKAYDIRMühendislik: Kaydırma_miktarı bitleriyle sağa kaydırılan bir değer sayısı verir
BITXORBİTÖZELVEYAMühendislik: İki sayının bit tabanlı bir “Özel Kullanım veya” sonucunu verir
BYCOLBYCOLMantıksal: Her sütuna LAMBDA uygular ve sonuçlardan oluşan bir dizi verir
BYROWBYROWMantıksal: Her satıra LAMBDA uygular ve sonuçlardan oluşan bir dizi verir
CALLÇAĞIRAdd-in and Automation: Dinamik bağlantı kitaplığında veya kod kaynağında bulunan yordamı çağırır
CEILINGTAVANAYUVARLAUyumluluk: Bir sayıyı, en yakın tamsayıya ya da en yakın katına yuvarlar
CEILING.MATHTAVANAYUVARLA.MATEMATİKMatematik ve Trigonometri: Bir sayıyı en yakın tamsayıya veya en yakın anlamlı sayı katına yukarı yuvarlar
CEILING.PRECISETAVANAYUVARLA.DUYARLIMatematik ve Trigonometri: Bir sayıyı en yakın tamsayıya veya en yakın anlamlı sayı katına yuvarlar. Sayının işaretinden bağımsız olarak sayı yukarı yuvarlanır.
CELLHÜCREBilgi: Bir hücrenin biçimlendirmesi, konumu ya da içeriği hakkında bilgi verir Bu işlev Web için Excel’ta kullanılamaz.
CHARDAMGAMetin: Kod sayısıyla belirtilen karakteri verir
CHIDISTKİKAREDAĞUyumluluk: Kikare dağılımın tek kuyruklu olasılığını verir Not: Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.
CHIINVKİKARETERSUyumluluk: Kikare dağılımın tek kuyruklu olasılığının tersini verir Not: Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.
CHITESTKİKARETESTUyumluluk: Bağımsızlık sınamalarını verir Not: Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.
CHISQ.DISTKİKARE.DAĞİstatistiksel: Kümülatif beta olasılık yoğunluk işlevini verir.
CHISQ.DIST.RTKİKARE.DAĞ.SAĞKİstatistiksel: Kikare dağılımın tek kuyruklu olasılığını verir
CHISQ.INVKİKARE.TERSİstatistiksel: Kümülatif beta olasılık yoğunluk işlevini verir.
CHISQ.INV.RTKİKARE.TERS.SAĞKİstatistiksel: Kikare dağılımın tek kuyruklu olasılığının tersini verir
CHISQ.TESTKİKARE.TESTİstatistiksel: Bağımsızlık sınamalarını verir
CHOOSEELEMANArama ve Başvuru: Değerler listesinden bir değer seçer
CHOOSECOLSSÜTUNSEÇArama ve Başvuru: Bir diziden belirtilen sütunları verir
CHOOSEROWSSATIRSEÇArama ve Başvuru: Bir diziden belirtilen satırları verir
CLEANTEMİZMetin: Metindeki bütün yazdırılamaz karakterleri kaldırır
CODEKODMetin: Bir metin dizesindeki ilk karakter için sayısal bir kod verir
COLUMNSÜTUNArama ve Başvuru: Bir başvurunun sütun sayısını verir
COLUMNSSÜTUNSAYArama ve Başvuru: Bir başvurudaki sütunların sayısını verir
COMBINKOMBİNASYONMatematik ve Trigonometri: Verilen sayıda öğenin kombinasyon sayısını verir
COMBINAKOMBİNASYONAMatematik ve Trigonometri: Belirli sayıda öğe için yinelemelerle birlikte kombinasyon sayısını verir
COMPLEXKARMAŞIKMühendislik: Gerçek ve sanal katsayıları, karmaşık sayıya dönüştürür
CONCATARALIKBİRLEŞTİRMetin: Birden fazla aralık ve/veya dizedeki metinleri birleştirir ancak sınırlayıcı veya Boş Hücreleri Yoksayan bağımsız değişkenler sağlamaz.
CONCATENATEBİRLEŞTİRMetin: Pek çok metin öğesini bir metin öğesi olarak birleştirir
CONFIDENCEGÜVENİRLİKUyumluluk: Bir popülasyon ortalaması için güvenirlik aralığını verir Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.
CONFIDENCE.NORMGÜVENİLİRLİK.NORMİstatistiksel: Bir popülasyon ortalaması için güvenirlik aralığını verir
CONFIDENCE.TGÜVENİLİRLİK.Tİstatistiksel: Student t-dağılımını kullanarak nüfus ortalamasının güven aralığını verir.
CONVERTÇEVİRMühendislik: Bir sayıyı, bir ölçüm sisteminden bir başka ölçüm sistemine dönüştürür
CORRELKORELASYONİstatistiksel: İki veri kümesi arasındaki bağlantı katsayısını verir
COSCOSMatematik ve Trigonometri: Bir sayının kosinüsünü verir
COSHCOSHMatematik ve Trigonometri: Bir sayının hiperbolik kosinüsünü verir
COTCOTMatematik ve Trigonometri: Bir sayının hiperbolik kosinüsünü verir
COTHCOTHMatematik ve Trigonometri: Bir açının kotanjantını verir
COUNTBAĞ_DEĞ_SAYİstatistiksel: Bağımsız değişkenler listesinde kaç tane sayı bulunduğunu sayar
COUNTABAĞ_DEĞ_DOLU_SAYİstatistiksel: Bağımsız değişkenler listesinde kaç tane değer bulunduğunu sayar
COUNTBLANKBOŞLUKSAYİstatistiksel: Aralıktaki boş hücre sayısını hesaplar
COUNTIFEĞERSAYİstatistiksel: Verilen ölçütlere uyan bir aralık içindeki boş olmayan hücreleri sayar
COUNTIFSÇOKEĞERSAYİstatistiksel: Bir aralık içindeki, birden çok ölçüte uyan hücreleri sayar
COUPDAYBSKUPONGÜNBDFinansal: Kupon süresinin başlangıcından alış tarihine kadar olan süredeki gün sayısını verir
COUPDAYSKUPONGÜNFinansal: Kupon süresindeki, gün sayısını, alış tarihini de içermek üzere, verir
COUPDAYSNCKUPONGÜNDSKFinansal: Alış tarihinden bir sonraki kupon tarihine kadar olan gün sayısını verir
COUPNCDKUPONGÜNSKTFinansal: Alış tarihinden bir sonraki kupon tarihini verir
COUPNUMKUPONSAYIFinansal: Alış tarihiyle vade tarihi arasında ödenecek kuponların sayısını verir
COUPPCDKUPONGÜNÖKTFinansal: Alış tarihinden bir önceki kupon tarihini verir
COVARKOVARYANSUyumluluk: Eşleştirilmiş sapmaların ortalaması olan kovaryansı verir Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.
COVARIANCE.PKOVARYANS.Pİstatistiksel: Eşleştirilmiş sapmaların ortalaması olan kovaryansı verir
COVARIANCE.SKOVARYANS.Sİstatistiksel: Örnek kovaryansı, iki veri dizisinde her veri noktası için ürün sapma ortalamasını verir
CRITBINOMKRİTİKBİNOMUyumluluk: Birikimli binom dağılımının bir ölçüt değerinden küçük veya ölçüt değerine eşit olduğu en küçük değeri verir Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.
CSCCSCMatematik ve Trigonometri: Bir açının kosekantını verir
CSCHCSCHMatematik ve Trigonometri: Bir açının hiperbolik kosekantını verir
CUBEKPIMEMBERKÜPKPIÜYESİKüp: Ana performans göstergesi (KPI) adını, özelliğini ve ölçüsünü verir ve hücredeki ad ve özelliği gösterir. KPI, bir kurumun performansını izlemek için kullanılan aylık brüt kâr ya da üç aylık çalışan giriş çıkışları gibi ölçülebilen bir birimdir.
CUBEMEMBERKÜPÜYESİKüp: Küp hiyerarşisinde bir üyeyi veya kaydı verir. Üyenin veya başlığın küpte var olduğunu doğrulamak için kullanın.
CUBEMEMBERPROPERTYKÜPÜYEÖZELLİĞİKüp: Küpteki bir üyenin özelliğinin değerini verir. Küpte üye adının var olduğunu doğrulamak ve bu üye için belirtilen özelliği vermek için kullanın.
CUBERANKEDMEMBERDERECELİKÜPÜYESİKüp: Kümedeki n sırasındaki veya aralıklı üyeye dönüştürür. En iyi satış elemanı, veya en iyi 10 öğrenci gibi bir kümedeki bir veya daha fazla öğeyi getirmek için kullanılır.
CUBESETKÜPKÜMESİKüp: Kümeyi oluşturan ve ardından bu kümeyi Microsoft Office Excel’e getiren sunucudaki küpe küme ifadelerini göndererek hesaplanan üye veya kayıt kümesini tanımlar.
CUBESETCOUNTKÜPKÜMESAYISIKüp: Bir kümedeki öğelerin sayısını getirir.
CUBEVALUEKÜPDEĞERİKüp: Bir küpten toplam değeri verir.
CUMIPMTTOPÖDENENFAİZFinansal: İki dönem arasında ödenen kümülatif faizi verir
CUMPRINCTOPANAPARAFinansal: İki dönem arasında bir borç üzerine ödenen birikimli anaparayı verir
DATETARİHTarih ve Saat: Belirli bir tarihin seri numarasını verir
DATEDIFTARİHFARKITarih ve Saat: İki tarih arasındaki gün, ay veya yıl sayısını hesaplar. Bu işlev yaş hesaplaması yapmanız gereken formüller için faydalıdır.
DATEVALUETARİHSAYISITarih ve Saat: Metin biçimindeki bir tarihi seri numarasına dönüştürür
DAVERAGEVSEÇORTDatabase: Seçili veritabanı girdilerinin ortalamasını verir
DAYGÜNTarih ve Saat: Seri numarasını, ayın bir gününe dönüştürür
DAYSGÜNSAYTarih ve Saat: İki tarih arasındaki gün sayısını verir
DAYS360GÜN360Tarih ve Saat: İki tarih arasındaki gün sayısını, 360 günlük yılı esas alarak hesaplar
DBAZALANBAKİYEFinansal: Bir malın belirtilen bir süre içindeki yıpranmasını, sabit azalan bakiye yöntemini kullanarak verir
DBCSDBCSMetin: Bir karakter dizesindeki tek enli (tek bayt) İngilizce harfleri veya katakanayı çift enli (iki bayt) karakterlerle değiştirir
DCOUNTVSEÇSAYDatabase: Veritabanında sayı içeren hücre sayısını hesaplar
DCOUNTAVSEÇSAYDOLUDatabase: Veritabanındaki boş olmayan hücreleri sayar
DDBÇİFTAZALANBAKİYEFinansal: Bir malın belirtilen bir süre içindeki yıpranmasını, çift azalan bakiye yöntemi ya da sizin belirttiğiniz başka bir yöntemi kullanarak verir
DEC2BINDEC2BINMühendislik: Ondalık bir sayıyı, ikiliye dönüştürür
DEC2HEXDEC2HEXMühendislik: Ondalık bir sayıyı, onaltılıya dönüştürür
DEC2OCTDEC2OCTMühendislik: Ondalık bir sayıyı sekizliğe dönüştürür
DECIMALONDALIKMatematik ve Trigonometri: Verilen bir tabanda, bir sayının metin temsilini ondalık sayıya dönüştürür
DEGREESDERECEMatematik ve Trigonometri: Radyanları dereceye dönüştürür
DELTADELTAMühendislik: İki değerin eşit olup olmadığını sınar
DEVSQSAPKAREİstatistiksel: Sapmaların karelerinin toplamını verir
DGETVALDatabase: Veritabanından, belirtilen ölçütlerle eşleşen tek bir rapor çıkarır
DISCİNDİRİMFinansal: Bir tahvilin indirim oranını verir
DMAXVSEÇMAKDatabase: Seçili veritabanı girişlerinin en yüksek değerini verir
DMINVSEÇMİNDatabase: Seçili veritabanı girişlerinin en düşük değerini verir
DOLLARLİRAMetin: Bir sayıyı TL (Türk Lirası) para birimi biçimini kullanarak metne dönüştürür
DOLLARDELİRAONFinansal: Kesir olarak tanımlanmış lira fiyatını, ondalık sayı olarak tanımlanmış lira fiyatına dönüştürür
DOLLARFRLİRAKESFinansal: Ondalık sayı olarak tanımlanmış lira fiyatını, kesir olarak tanımlanmış lira fiyatına dönüştürür
DPRODUCTVSEÇÇARPDatabase: Kayıtların belli bir alanında bulunan, bir veritabanındaki ölçütlerle eşleşen değerleri çarpar
DROPBIRAKArama ve Başvuru: Bir dizinin başından veya sonundan belirli sayıda satır ya da sütunu hariç tutar
DSTDEVVSEÇSTDSAPMADatabase: Seçili veritabanı girişlerinden oluşan bir örneğe dayanarak, standart sapmayı tahmin eder
DSTDEVPVSEÇSTDSAPMASDatabase: Standart sapmayı, seçili veritabanı girişlerinin tüm popülasyonunu esas alarak hesaplar
DSUMVSEÇTOPLADatabase: Kayıtların alan sütununda bulunan, ölçütle eşleşen sayıları toplar
DURATIONSÜREFinansal: Belli aralıklarla faiz ödemesi yapan bir tahvilin yıllık süresini verir
DVARVSEÇVARDatabase: Seçili veritabanı girişlerinden oluşan bir örneği esas alarak farkı tahmin eder
DVARPVSEÇVARSDatabase: Seçili veritabanı girişlerinin tüm popülasyonunu esas alarak farkı hesaplar
EDATESERİTARİHTarih ve Saat: Başlangıç tarihinden itibaren, belirtilen ay sayısından önce veya sonraki tarihin seri numarasını verir
EFFECTETKİNFinansal: Efektif yıllık faiz oranını verir
ENCODEURLURLKODLAWeb: URL ile kodlanmış bir dize verir Bu işlev Web için Excel’ta kullanılamaz.
EOMONTHSERİAYTarih ve Saat: Belirtilen sayıda ay önce veya sonraki ayın son gününün seri numarasını verir
ERFHATAİŞLEVMühendislik: Hata işlevini verir
ERF.PRECISEHATAİŞLEV.DUYARLIMühendislik: Hata işlevini verir
ERFCTÜMHATAİŞLEVMühendislik: Tümleyici hata işlevini verir
ERFC.PRECISETÜMHATAİŞLEV.DUYARLIMühendislik: X ile sonsuzluk arasında tamamlanan, tamamlayıcı HATAİŞLEV işlevini verir
ERROR.TYPEHATA.TİPİBilgi: Hata türüne ilişkin bir sayı verir
EUROCONVERTEUROCONVERTAdd-in and Automation: Euro’yu ara değer (üçgen) olarak kullanıp bir sayıyı euro’ya, euro’dan euro üyesi bir para birimine veya euro üyesi para biriminden diğerine dönüştürür
EVENÇİFTMatematik ve Trigonometri: Bir sayıyı, en yakın daha büyük çift tamsayıya yuvarlar
EXACTÖZDEŞMetin: İki metin değerinin özdeş olup olmadığını anlamak için, değerleri denetler
EXPÜSMatematik ve Trigonometri: e ‘yi, verilen bir sayının üssüne yükseltilmiş olarak verir
EXPANDGENİŞLETArama ve Başvuru: Bir diziyi, belirli satır ve sütun boyutlarına genişletir veya doldurur
EXPON.DISTÜSTEL.DAĞİstatistiksel: Üstel dağılımı verir
EXPONDISTÜSTELDAĞUyumluluk: Üstel dağılımı verir Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.
FACTÇARPINIMMatematik ve Trigonometri: Bir sayının faktörünü verir
FACTDOUBLEÇİFTFAKTÖRMatematik ve Trigonometri: Bir sayının çift çarpımını verir
FALSEYANLIŞMantıksal: YANLIŞ mantıksal değerini verir
F.DISTF.DAĞİstatistiksel: F olasılık dağılımını verir
FDISTFDAĞUyumluluk: F olasılık dağılımını verir Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.
F.DIST.RTF.DAĞ.SAĞKİstatistiksel: F olasılık dağılımını verir
FILTERFİLTREArama ve Başvuru: Tanımladığınız kriterlere göre bir dizi veriyi filtreler
FILTERXMLXMLFİLTRELEWeb: Belirtilen XPath’i kullanarak XML içeriğinden belirli verileri döndürür Bu işlev Web için Excel’ta kullanılamaz.
FIND, FINDBsBUL, BULB işlevleriMetin: Bir metin değerini, bir başkasının içinde bulur (büyük küçük harf duyarlıdır)
F.INVF.TERSİstatistiksel: F olasılık dağılımının tersini verir
F.INV.RTF.TERS.SAĞKİstatistiksel: F olasılık dağılımının tersini verir
FINVFTERSUyumluluk: F olasılık dağılımının tersini verir Excel 2007 içinde bu bir İstatistiksel işlevdir.
FISHERFISHERİstatistiksel: Fisher dönüşümünü verir
FISHERINVFISHERTERSİstatistiksel: Fisher dönüşümünün tersini verir
FIXEDSAYIDÜZENLEMetin: Bir sayıyı, sabit sayıda ondalıkla, metin olarak biçimlendirir
FLOORTABANAYUVARLAUyumluluk: Bir sayıyı, daha küçük sayıya, sıfıra yakınsayarak yuvarlar Excel 2007 ve Excel 2010 uygulamasında, bu bir Matematik ve trigonometri işlevidir.
FLOOR.MATHTABANAYUVARLA.MATEMATİKMatematik ve Trigonometri: Bir sayıyı en yakın tamsayıya veya en yakın anlamlı sayı katına aşağı yuvarlar
FLOOR.PRECISETABANAYUVARLA.DUYARLIMatematik ve Trigonometri: Bir sayıyı en yakın tamsayıya veya en yakın anlamlı sayı katına yuvarlar. Sayının işaretinden bağımsız olarak sayı yukarı yuvarlanır.
FORECASTTAHMİNİstatistiksel: Doğrusal eğilim boyunca bir değer verir Excel 2016’da bu işlev, yeni Tahmin işlevlerinin bir parçası olarak TAHMİN.DOĞRUSAL ile değiştirilmiştir. Ancak önceki sürümlerle uyumluluk kapsamında hala kullanımdadır.
FORECAST.ETSTAHMİN.ETSİstatistiksel: Üstel Düzeltme (ETS) algoritmasının AAA sürümü aracılığıyla, mevcut (geçmiş) değerleri temel alarak gelecekteki bir değeri döndürür
FORECAST.ETS.CONFINTTAHMİN.ETS.GVNARALİstatistiksel: Belirtilen hedef tarihteki tahmin değeri için bir güvenilirlik aralığı döndürür
FORECAST.ETS.SEASONALITYTAHMİN.ETS.MEVSİMSELLİKİstatistiksel: Excel’in belirtilen tarih dizisi için algıladığı yinelenen desenin uzunluğunu döndürür
FORECAST.ETS.STATTAHMİN.ETS.İSTATİstatistiksel: Zaman serisi tahmini sonucunda istatistiksel bir değer döndürür
FORECAST.LINEARTAHMİN.DOĞRUSALİstatistiksel: Mevcut değerleri temel alarak gelecekteki bir değeri döndürür
FORMULATEXTFORMÜLMETNİArama ve Başvuru: Verilen başvurudaki formülü metin olarak verir
FREQUENCYSIKLIKİstatistiksel: Bir sıklık dağılımını, dikey bir dizi olarak verir
F.TESTF.TESTİstatistiksel: F-test’in sonucunu verir
FTESTFTESTUyumluluk: F-test’in sonucunu verir Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.
FVGDFinansal: Bir yatırımın gelecekteki değerini verir
FVSCHEDULEGDPROGRAMFinansal: Bir seri birleşik faiz oranı uyguladıktan sonra, bir başlangıçtaki anaparanın gelecekteki değerini verir
GAMMAGAMAİstatistiksel: Gama işlevi değerini verir
GAMMA.DISTGAMA.DAĞİstatistiksel: Gama dağılımını verir
GAMMADISTGAMADAĞUyumluluk: Gama dağılımını verir Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.
GAMMA.INVGAMA.TERSİstatistiksel: Gama kümülatif dağılımının tersini verir
GAMMAINVGAMATERSUyumluluk: Gama kümülatif dağılımının tersini verir Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.
GAMMALNGAMALNİstatistiksel: Gama işlevinin (Γ(x)) doğal logaritmasını verir
GAMMALN.PRECISEGAMALN.DUYARLIİstatistiksel: Gama işlevinin (Γ(x)) doğal logaritmasını verir
GAUSSGAUSSİstatistiksel: Standart normal kümülatif dağılımdan 0,5 azını verir
GCDOBEBMatematik ve Trigonometri: En büyük ortak böleni verir
GEOMEANGEOORTİstatistiksel: Geometrik ortayı verir
GESTEPBESINIRMühendislik: Bir sayının eşik değerinden büyük olup olmadığını sınar
GETPIVOTDATAÖZETVERİALArama ve Başvuru: Bir Özet Tablo raporunda saklanan verileri verir
GROWTHBÜYÜMEİstatistiksel: Üstel bir eğilim boyunca değerler verir
HARMEANHARORTİstatistiksel: Harmonik ortayı verir
HEX2BINHEX2BINMühendislik: Onaltılı bir sayıyı ikiliye dönüştürür
HEX2DECHEX2DECMühendislik: Onaltılı bir sayıyı ondalığa dönüştürür
HEX2OCTHEX2OCTMühendislik: Onaltılı bir sayıyı sekizliğe dönüştürür
HLOOKUPYATAYARAArama ve Başvuru: Bir dizinin en üst satırına bakar ve belirtilen hücrenin değerini verir
HOURSAATTarih ve Saat: Bir seri numarasını saate dönüştürür
HSTACKYATAYYIĞArama ve Başvuru: Daha büyük bir dizi vermek için dizileri yatay olarak ve sırayla ekler
HYPERLINKKÖPRÜArama ve Başvuru: Bir ağ sunucusunda, bir intranette ya da Internet’te depolanan bir belgeyi açan bir kısayol ya da atlama oluşturur
HYPGEOM.DISTHİPERGEOM.DAĞİstatistiksel: Hipergeometrik dağılımı verir
HYPGEOMDISTHİPERGEOMDAĞUyumluluk: Hipergeometrik dağılımı verir Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.
IFEĞERMantıksal: Gerçekleştirilecek bir mantıksal sınama belirtir
IFERROREĞERHATAMantıksal: Formül hata değerlendiriyorsa belirttiğiniz değeri döndürür; aksi taktirde formül sonucunu döndürür
IFNAEĞERYOKSAMantıksal: İfade #YOK olarak çözümlenirse belirttiğiniz değeri verir, aksi takdirde ifadenin sonucunu verir
IFSÇOKEĞERMantıksal: Bir veya daha fazla koşulun karşılanıp karşılanmadığını denetler ve ilk DOĞRU koşula karşılık gelen değeri döndürür.
IMABSSANMUTLAKMühendislik: Karmaşık bir sayının mutlak değerini (modül) verir
IMAGINARYSANALMühendislik: Karmaşık bir sayının sanal katsayısını verir
IMARGUMENTSANBAĞ_DEĞİŞKENMühendislik: Radyanlarla belirtilen bir açı olan teta bağımsız değişkenini verir
IMCONJUGATESANEŞLENEKMühendislik: Karmaşık bir sayının karmaşık eşleniğini verir
IMCOSSANCOSMühendislik: Karmaşık bir sayının kosinüsünü verir
IMCOSHSANCOSHMühendislik: Karmaşık bir sayının hiperbolik kosinüsünü verir
IMCOTSANCOTMühendislik: Karmaşık bir sayının kotanjantını verir
IMCSCSANCSCMühendislik: Karmaşık bir sayının kosekantını verir
IMCSCHSANCSCHMühendislik: Karmaşık bir sayının hiperbolik kosekantını verir
IMDIVSANBÖLMühendislik: İki karmaşık sayının bölümünü verir
IMEXPSANÜSMühendislik: Karmaşık bir sayının üssünü verir
IMLNSANLNMühendislik: Karmaşık bir sayının doğal logaritmasını verir
IMLOG10SANLOG10Mühendislik: Karmaşık bir sayının, 10 tabanında logaritmasını verir
IMLOG2SANLOG2Mühendislik: Karmaşık bir sayının 2 tabanında logaritmasını verir
IMPOWERSANKUVVETMühendislik: Karmaşık bir sayıyı, bir tamsayı üssüne yükseltilmiş olarak verir
IMPRODUCTSANÇARPMühendislik: Karmaşık sayıların çarpımını verir
IMREALSANGERÇEKMühendislik: Karmaşık bir sayının, gerçek katsayısını verir
IMSECSANSECMühendislik: Karmaşık bir sayının sekantını verir
IMSECHSANSECHMühendislik: Karmaşık bir sayının hiperbolik sekantını verir
IMSINSANSINMühendislik: Karmaşık bir sayının sinüsünü verir
IMSINHSANSINHMühendislik: Karmaşık bir sayının hiperbolik sinüsünü verir
IMSQRTSANKAREKÖKMühendislik: Karmaşık bir sayının karekökünü verir
IMSUBSANTOPLAMühendislik: İki karmaşık sayının farkını verir
IMSUMSANÇIKARMühendislik: Karmaşık sayıların toplamını verir
IMTANSANTANMühendislik: Karmaşık bir sayının tanjantını verir
INDEXİNDİSArama ve Başvuru: Başvurudan veya diziden bir değer seçmek için, bir dizin kullanır
INDIRECTDOLAYLIArama ve Başvuru: Metin değeriyle belirtilen bir başvuru verir
INFOBİLGİBilgi: Geçerli işletim ortamı hakkında bilgi verir Bu işlev Web için Excel’ta kullanılamaz.
INTTAMSAYIMatematik ve Trigonometri: Bir sayıyı aşağıya doğru en yakın tamsayıya yuvarlar
INTERCEPTKESMENOKTASIİstatistiksel: Doğrusal çakıştırma çizgisinin kesişme noktasını verir
INTRATEFAİZORANIFinansal: Tam olarak yatırım yapılmış bir tahvilin faiz oranını verir
IPMTFAİZTUTARIFinansal: Bir yatırımın verilen bir süre için faiz ödemesini verir
IRRİÇ_VERİM_ORANIFinansal: Bir para akışı serisi için, iç verim oranını verir
ISBLANKEBOŞSABilgi: Değer boşsa, DOĞRU verir
ISERREHATABilgi: Değer, #YOK dışındaki bir hata değeriyse, DOĞRU verir
ISERROREHATALIYSABilgi: Değer, herhangi bir hata değeriyse, DOĞRU verir
ISEVENÇİFTMİBilgi: Sayı çiftse, DOĞRU verir
ISFORMULAEFORMÜLSEBilgi: Formül içeren bir hücreye başvuru varsa DOĞRU değerini verir
ISLOGICALEMANTIKSALSABilgi: Değer, mantıksal bir değerse, DOĞRU verir
ISNAEYOKSABilgi: Değer, #YOK hata değeriyse, DOĞRU verir
ISNONTEXTEMETİNDEĞİLSEBilgi: Değer, metin değilse, DOĞRU verir
ISNUMBERESAYIYSABilgi: Değer, bir sayıysa, DOĞRU verir
ISODDTEKMİBilgi: Sayı tekse, DOĞRU verir
ISOMITTEDATLANMIŞBilgi: Bir LAMBDA’daki değerin eksik olup olmadığını kontrol eder ve DOĞRU ya da YANLIŞ verir
ISREFEREFSEBilgi: Değer bir başvuruysa, DOĞRU verir
ISTEXTEMETİNSEBilgi: Değer bir metinse DOĞRU verir
ISO.CEILINGISO.TAVANMatematik ve Trigonometri: En yakın tam sayıya ya da en yakın katına yuvarlanmış sayıyı verir
ISOWEEKNUMISOHAFTASAYTarih ve Saat: Belirli bir tarih için yılın ISO hafta numarasının sayısını verir
ISPMTISPMTFinansal: Yatırımın belirli bir dönemi boyunca ödenen faizi hesaplar.
JISJISMetin: Dizedeki yarım genişlikteki (tek baytlı) karakterleri tam genişlikteki (çift baytlı) karakterlerle değiştirir
KURTBASIKLIKİstatistiksel: Bir veri kümesinin basıklığını verir
LAMBDALAMBDAMantıksal: Özel, yeniden kullanılabilir işlevler oluşturun ve bunları kolay bir adla çağırın
LARGEBÜYÜKİstatistiksel: Veri kümesinde k sırasındaki en büyük değeri verir
LCMOKEKMatematik ve Trigonometri: En küçük ortak katı verir
LEFT, LEFTBsSOLDAN, SOLB işlevleriMetin: Bir metin değerinden en soldaki karakterleri verir
LEN, LENBsUZUNLUK, UZUNLUKB işlevleriMetin: Bir metin dizesindeki karakter sayısını verir
LETLETMantıksal: Hesaplama sonuçlarına adlar atar
LINESTDOTİstatistiksel: Doğrusal bir eğilimin parametrelerini verir
LNLNMatematik ve Trigonometri: Bir sayının doğal logaritmasını verir
LOGLOGMatematik ve Trigonometri: Bir sayının, belirtilen bir tabandaki logaritmasını verir
LOG10LOG10Matematik ve Trigonometri: Bir sayının 10 tabanında logaritmasını verir
LOGESTLOTİstatistiksel: Üstel bir eğilimin parametrelerini verir
LOGINVLOGTERSUyumluluk: Bir logaritmik normal kümülatif dağılımının tersini verir
LOGNORM.DISTLOGNORM.DAĞİstatistiksel: Birikimli lognormal dağılımını verir
LOGNORMDISTLOGNORMDAĞUyumluluk: Birikimli lognormal dağılımını verir
LOGNORM.INVLOGNORM.TERSİstatistiksel: Bir logaritmik normal kümülatif dağılımının tersini verir
LOOKUPARAArama ve Başvuru: Bir vektördeki veya dizideki değerleri arar
LOWERKÜÇÜKHARFMetin: Metni küçük harfe çevirir
MAKEARRAYDİZİOLUŞTURMantıksal: LAMBDA uygulayarak belirli satır ve sütun boyutundan oluşan hesaplanmış bir dizi verir
MAPMAPMantıksal: Yeni bir değer oluşturmak için LAMBDA uygulayarak dizilerdeki her değeri yeni bir değerle eşleştirme yoluyla oluşturulmuş bir dizi verir
MATCHKAÇINCIArama ve Başvuru: Bir başvurudaki veya dizideki değerleri arar
MAXMAKİstatistiksel: Bir bağımsız değişkenler listesindeki en büyük değeri verir
MAXAMAKAİstatistiksel: Sayılar, metinler ve mantıksal değerler de içinde olmak üzere, bağımsız değişken listesindeki en büyük değeri verir
MAXIFSMAXIFSİstatistiksel: Belirli bir koşul veya ölçüt kümesi tarafından belirtilen hücreler arasındaki en büyük değeri döndürür.
MDETERMDETERMİNANTMatematik ve Trigonometri: Dizinin matris determinantını verir
MDURATIONMSÜREFinansal: Varsayılan par değeri 100 TL olan bir tahvil için Macauley değiştirilmiş süreyi verir
MEDIANORTANCAİstatistiksel: Belirtilen sayıların orta değerini verir
MID, MIDBsPARÇAAL, ORTAB işlevleriMetin: Bir metin dizesinden belirli sayıda karakteri, belirttiğiniz konumdan başlamak üzere verir
MINMİNİstatistiksel: Bir bağımsız değişkenler listesindeki en küçük değeri verir
MINIFSÇOKEĞERMİNİstatistiksel: Belirli bir koşul veya ölçüt kümesi tarafından belirtilen hücreler arasındaki en küçük değeri döndürür.
MINAMİNAİstatistiksel: Bir bağımsız değişkenler listesindeki, sayılar, metin ve mantıksal değerleri de içermek üzere, en küçük değeri verir
MINUTEDAKİKATarih ve Saat: Bir seri numarasını dakikaya dönüştürür
MINVERSEDİZEY_TERSMatematik ve Trigonometri: Bir dizinin matris tersini verir
MIRRD_İÇ_VERİM_ORANIFinansal: Pozitif ve negatif para akışlarının farklı oranlarda finanse edildiği durumlarda, iç verim oranını verir
MMULTDÇARPMatematik ve Trigonometri: İki dizinin matris çarpımını verir
MODMODMatematik ve Trigonometri: Bölmeden kalanı verir
MODEENÇOK_OLANUyumluluk: Veri kümesindeki en sık rastlanan değeri verir Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.
MODE.MULTENÇOK_OLAN.ÇOKİstatistiksel: Bir dizi veya veri aralığında en sık görünen değerleri dikey sırada verir
MODE.SNGLENÇOK_OLAN.TEKİstatistiksel: Veri kümesindeki en sık rastlanan değeri verir
MONTHAYTarih ve Saat: Bir seri numarasını aya dönüştürür
MROUNDKYUVARLAMatematik ve Trigonometri: İstenen kata yuvarlanmış bir sayı verir
MULTINOMIALÇOKTERİMLİMatematik ve Trigonometri: Sayılar kümesinin çok terimlisini verir
MUNITBİRİMMATRİSMatematik ve Trigonometri: Birim matrisi veya belirtilen boyutu verir
NSBilgi: Sayıya dönüştürülmüş bir değer verir
NAYOKSAYBilgi: #YOK hata değerini verir
NEGBINOM.DISTNEGBİNOM.DAĞİstatistiksel: Negatif binom dağılımını verir
NEGBINOMDISTNEGBİNOMDAĞUyumluluk: Negatif binom dağılımını verir Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.
NETWORKDAYSTAMİŞGÜNÜTarih ve Saat: İki tarih arasındaki tam çalışma günlerinin sayısını verir
NETWORKDAYS.INTLTAMİŞGÜNÜ.ULUSLTarih ve Saat: İki tarih arasındaki hangi günlerin ve kaç günün tatil günü olduğunu belirtmek için bu iki tarih arasındaki tam iş günlerinin sayısını verir
NOMINALNOMİNALFinansal: Yıllık nominal faiz oranını verir
NORM.DISTNORM.DAĞİstatistiksel: Normal birikimli dağılımı verir
NORMDISTNORMDAĞUyumluluk: Normal birikimli dağılımı verir Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.
NORMINVNORMTERSİstatistiksel: Normal kümülatif dağılımın tersini verir
NORM.INVNORM.TERSUyumluluk: Normal kümülatif dağılımın tersini verir Not: Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.
NORM.S.DISTNORM.S.DAĞİstatistiksel: Standart normal birikimli dağılımı verir
NORMSDISTNORMSDAĞUyumluluk: Standart normal birikimli dağılımı verir Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.
NORM.S.INVNORM.S.TERSİstatistiksel: Standart normal birikimli dağılımın tersini verir
NORMSINVNORMSTERSUyumluluk: Standart normal birikimli dağılımın tersini verir Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.
NOTDEĞİLMantıksal: Bağımsız değişkeninin mantığını tersine çevirir
NOWŞİMDİTarih ve Saat: Geçerli tarihin ve saatin seri numarasını verir
NPERTAKSİT_SAYISIFinansal: Bir yatırımın dönem sayısını verir
NPVNBDFinansal: Bir yatırımın bugünkü net değerini, bir dönemsel para akışları serisine ve bir indirim oranına bağlı olarak verir
NUMBERVALUESAYIDEĞERİMetin: Yerel ayardan bağımsız bir şekilde metni sayıya dönüştürür
OCT2BINOCT2BINMühendislik: Sekizli bir sayıyı ikiliye dönüştürür
OCT2DECOCT2DECMühendislik: Sekizli bir sayıyı ondalığa dönüştürür
OCT2HEXOCT2HEXMühendislik: Sekizli bir sayıyı onaltılıya dönüştürür
ODDTEKMatematik ve Trigonometri: Bir sayıyı en yakın daha büyük tek sayıya yuvarlar
ODDFPRICETEKYDEĞERFinansal: İlk dönemi tek olan bir tahvilin 100 TL’lik nominal değerinin fiyatını verir
ODDFYIELDTEKYÖDEMEFinansal: İlk dönemi tek olan bir tahvilin ödemesini verir
ODDLPRICETEKSDEĞERFinansal: Son dönemi tek olan bir tahvilin 100 TL’lik nominal değerinin fiyatını verir
ODDLYIELDTEKSÖDEMEFinansal: Son dönemi tek olan bir tahvilin ödemesini verir
OFFSETKAYDIRArama ve Başvuru: Verilen bir başvurudan, bir başvuru kaydırmayı verir
ORYADAMantıksal: Bağımsız değişkenlerden herhangi birisi DOĞRU ise, DOĞRU verir
PDURATIONPSÜREFinansal: Yatırımın belirtilen bir değere ulaşması için gerekli dönem sayısını verir
PEARSONPEARSONİstatistiksel: Pearson çarpım moment korelasyon katsayısını verir
PERCENTILE.EXCYÜZDEBİRLİK.HRCİstatistiksel: Aralıktaki değerlerin k sırasındaki yüzde birlik değerini verir; burada k 0..1 aralığında, hariç
PERCENTILE.INCYÜZDEBİRLİK.DHLİstatistiksel: Bir aralık içerisinde bulunan değerlerin k sırasındaki frekans toplamını verir
PERCENTILEYÜZDEBİRLİKUyumluluk: Bir aralık içerisinde bulunan değerlerin k sırasındaki frekans toplamını verir Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.
PERCENTRANK.EXCYÜZDERANK.HRCİstatistiksel: Bir veri kümesi içerisinde bir değerin yüzdelik sırasını (0..1, hariç) verir
PERCENTRANK.INCYÜZDERANK.DHLİstatistiksel: Bir veri kümesindeki bir değerin yüzdelik sırasını verir
PERCENTRANKYÜZDERANKUyumluluk: Bir veri kümesindeki bir değerin yüzdelik sırasını verir Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.
PERMUTPERMÜTASYONİstatistiksel: Verilen sayıda nesne için permütasyon sayısını verir
PERMUTATIONAPERMÜTASYONAİstatistiksel: Toplam nesnelerden seçilebilen belirli sayıda nesne için permütasyon sayısını verir (yinelemelerle birlikte)
PHIPHIİstatistiksel: Standart normal dağılım için yoğunluk işlevinin değerini verir
PHONETICSESMetin: Metin dizesinden ses (furigana) karakterlerini ayıklar
PIMatematik ve Trigonometri: Pi değerini verir
PMTDEVRESEL_ÖDEMEFinansal: Bir yıllık dönemsel ödemeyi verir
POISSON.DISTPOISSON.DAĞİstatistiksel: Poisson dağılımını verir
POISSONPOISSONUyumluluk: Poisson dağılımını verir Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.
POWERKUVVETMatematik ve Trigonometri: Bir üsse yükseltilmiş sayının sonucunu verir
PPMTANA_PARA_ÖDEMESİFinansal: Verilen bir süre için bir yatırımın anaparasına dayanan ödemeyi verir
PRICEDEĞERFinansal: Dönemsel faizi ödenen menkul değerin 100 TL’lik nominal değerinin fiyatını verir
PRICEDISCDEĞERİNDFinansal: İndirimli tahvilin 100 TL’lik nominal değerinin fiyatını verir
PRICEMATDEĞERVADEFinansal: Vadesinde faiz ödenen bir tahvilin 100 TL’lik nominal değerinin fiyatını verir
PROBOLASILIKİstatistiksel: Bir aralıktaki değerlerin iki sınır arasında olması olasılığını verir
PRODUCTÇARPIMMatematik ve Trigonometri: Bağımsız değişkenlerini çarpar
PROPERYAZIM.DÜZENİMetin: Bir metin değerinin her bir sözcüğünün ilk harfini büyük harfe çevirir
PVBDFinansal: Bir yatırımın bugünkü değerini verir
QUARTILEDÖRTTEBİRLİKUyumluluk: Veri kümesinin dörtte birliğini verir Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.
QUARTILE.EXCDÖRTTEBİRLİK.HRCİstatistiksel: Veri kümesinin dörtte birini 0..1, hariç yüzde birlik değerler tabanında verir
QUARTILE.INCDÖRTTEBİRLİK.DHLİstatistiksel: Veri kümesinin dörtte birliğini verir
QUOTIENTBÖLÜMMatematik ve Trigonometri: Bölme işleminin tamsayı kısmını verir
RADIANSRADYANMatematik ve Trigonometri: Dereceleri radyanlara dönüştürür
RANDS_SAYI_ÜRETMatematik ve Trigonometri: 0 ile 1 arasında rastgele bir sayı verir
RANDARRAYRASGDİZİMatematik ve Trigonometri: RASGDİZİ işlevi, 0 ile 1 arasında rastgele sayılar dizisi verir. Bununla birlikte, doldurulacak satır ve sütun sayısını, en küçük ve en büyük değerleri, tamsayı mı yoksa ondalık değer mi verileceğini belirtebilirsiniz.
RANDBETWEENRASTGELEARADAMatematik ve Trigonometri: Belirttiğiniz sayılar arasında rastgele bir sayı verir
RANK.AVGRANK.ORTİstatistiksel: Sayılar listesinde bir sayının düzeyini verir
RANK.EQRANK.EŞİTİstatistiksel: Sayılar listesinde bir sayının düzeyini verir
RANKRANKUyumluluk: Sayılar listesinde bir sayının düzeyini verir Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.
RATEFAİZ_ORANIFinansal: Bir yıllık dönem başına düşen faiz oranını verir
RECEIVEDGETİRİFinansal: Tam olarak yatırılmış bir tahvilin vadesinin bitiminde alınan miktarı verir
REDUCEREDUCEMantıksal: Her değere LAMBDA uygulayarak ve toplayıcıdaki toplam değeri vererek bir diziyi toplanmış değere düşürür
REGISTER.IDYAZMAÇ.KODUAdd-in and Automation: Daha önce kaydedilmiş belirli dinamik bağlantı kitaplığı (DLL) veya kod kaynağının yazmaç kodunu verir
REPLACE, REPLACEBsDEĞİŞTİR, DEĞİŞTİRB işlevleriMetin: Metnin içindeki karakterleri değiştirir
REPTYİNELEMetin: Metni belirtilen sayıda yineler
RIGHT, RIGHTBsSAĞDAN, SAĞB işlevleriMetin: Bir metin değerinden en sağdaki karakterleri verir
ROMANROMENMatematik ve Trigonometri: Arap rakamlarını metin biçimiyle Romen rakamlarına çevirir
ROUNDYUVARLAMatematik ve Trigonometri: Bir sayıyı, belirtilen basamak sayısına yuvarlar
ROUNDDOWNAŞAĞIYUVARLAMatematik ve Trigonometri: Bir sayıyı, daha küçük sayıya, sıfıra yakınsayarak yuvarlar
ROUNDUPYUKARIYUVARLAMatematik ve Trigonometri: Sayıyı daha büyük sayıya, sıfırdan uzaklaşarak yuvarlar
ROWSATIRArama ve Başvuru: Bir başvurunun satır sayısını verir
ROWSSATIRSAYArama ve Başvuru: Bir başvurudaki satırların sayısını verir
RRIGERÇEKLEŞENYATIRIMGETİRİSİFinansal: Yatırımın çoğalması için eşdeğer bir faiz oranını verir
RSQRKAREİstatistiksel: Pearson çarpım moment korelasyon katsayısının karesini verir
RTDGZVArama ve Başvuru: COM otomasyonunu destekleyen bir programdan gerçek zamanlı verileri verir
SCANSCANMantıksal: Her değere LAMBDA uygulayarak dizi tarar ve her orta düzey değere sahip bir dizi verir
SEARCH, SEARCHBsMBUL, ARAB işlevleriMetin: Bir metin değerini, bir başkasının içinde bulur (büyük küçük harf duyarlı değildir)
SECSECMatematik ve Trigonometri: Bir açının sekantını verir
SECHSECHMatematik ve Trigonometri: Bir açının hiperbolik sekantını verir
SECONDSANİYETarih ve Saat: Bir seri numarasını saniyeye dönüştürür
SEQUENCESIRALIMatematik ve Trigonometri: 1, 2, 3, 4 gibi bir dizide sıralı sayıların bir listesini oluşturur
SERIESSUMSERİTOPLAMatematik ve Trigonometri: Bir üs serisinin toplamını, formüle bağlı olarak verir
SHEETSAYFABilgi: Başvurulan sayfanın sayfa numarasını verir
SHEETSSAYFALARBilgi: Başvurudaki sayfa sayısını verir
SIGNİŞARETMatematik ve Trigonometri: Bir sayının işaretini verir
SINSİNMatematik ve Trigonometri: Verilen bir açının sinüsünü verir
SINHSİNHMatematik ve Trigonometri: Bir sayının hiperbolik sinüsünü verir
SKEWÇARPIKLIKİstatistiksel: Bir dağılımın çarpıklığını verir
SKEW.PÇARPIKLIK.Pİstatistiksel: Popülasyona dayalı olarak bir dağılımın eğriliğini verir: Bir dağılımın ortalaması etrafında asimetri derecesinin karakterizasyonu
SLNDAFinansal: Varlığın belirli bir dönem için doğrusal amortismanını verir
SLOPEEĞİMİstatistiksel: Doğrusal çakışma çizgisinin eğimini verir
SMALLKÜÇÜKİstatistiksel: Veri kümesinde k sırasındaki en küçük değeri verir
SORTSIRALAArama ve Başvuru: Bir aralık veya dizinin içeriğini sıralar.
SORTBYSIRALAÖLÇÜTArama ve Başvuru: Bir aralık veya dizinin içeriğini, karşılık gelen bir aralık veya dizideki değerlere göre sıralar
SQRTKAREKÖKMatematik ve Trigonometri: Pozitif bir karekök verir
SQRTPIKAREKÖKPİMatematik ve Trigonometri: (* Pi sayısının) kare kökünü verir
STANDARDIZESTANDARTLAŞTIRMAİstatistiksel: Normalleştirilmiş bir değer verir
STOCKHISTORYSTOKGEÇMİŞİFinansal: Bir finansal araçla ilgili geçmiş verileri alır
STDEVSTDSAPMAUyumluluk: Bir örneğe dayanarak standart sapmayı tahmin eder
STDEV.PSTDSAPMA.Pİstatistiksel: Standart sapmayı tüm popülasyona bağlı olarak hesaplar
STDEV.SSTDSAPMA.Sİstatistiksel: Bir örneğe dayanarak standart sapmayı tahmin eder
STDEVASTDSAPMAAİstatistiksel: Standart sapmayı sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere, bir örneğe dayanarak tahmin eder
STDEVPSTDSAPMASUyumluluk: Standart sapmayı tüm popülasyona bağlı olarak hesaplar Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.
STDEVPASTDSAPMASAİstatistiksel: Standart sapmayı sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere, tüm popülasyona dayanarak hesaplar
STEYXSTHYXİstatistiksel: Regresyondaki her x için tahmini y değerinin standart hatasını verir
SUBSTITUTEYERİNEKOYMetin: Bir metin dizesinde, eski metnin yerine yeni metin koyar
SUBTOTALALTTOPLAMMatematik ve Trigonometri: Listedeki ya da veritabanındaki bir alt toplamı verir
SUMTOPLAMatematik ve Trigonometri: Bağımsız değişkenlerini toplar
SUMIFETOPLAMatematik ve Trigonometri: Verilen ölçütle belirlenen hücreleri toplar
SUMIFSÇOKETOPLAMatematik ve Trigonometri: Aralıkta birden çok ölçüte uyan hücreleri toplar
SUMPRODUCTTOPLA.ÇARPIMMatematik ve Trigonometri: İlişkili dizi bileşenlerinin çarpımlarının toplamını verir
SUMSQTOPKAREMatematik ve Trigonometri: Bağımsız değişkenlerin karelerinin toplamını verir
SUMX2MY2TOPX2EY2Matematik ve Trigonometri: İki dizideki ilişkili değerlerin farkının toplamını verir
SUMX2PY2TOPX2AY2Matematik ve Trigonometri: İki dizide karşılık gelen değerlerin karelerinin toplamını verir
SUMXMY2TOPXEY2Matematik ve Trigonometri: İki dizide karşılık gelen değer farkı karelerinin toplamını verir
SWITCHİLKEŞLENENMantıksal: Değerler listesindeki bir ifadeyi değerlendirir ve eşleşen ilk değere karşılık gelen sonucu döndürür. Eşleşme yoksa, isteğe bağlı bir varsayılan değer döndürülebilir.
SYDYATFinansal: Bir malın belirtilen bir dönem için toplam kullanım ömrü içindeki yıpranmasını verir
TMMetin: Bağımsız değerlerini metne dönüştürür
TANTANMatematik ve Trigonometri: Bir sayının tanjantını verir
TANHTANHMatematik ve Trigonometri: Bir sayının hiperbolik tanjantını verir
TAKEALArama ve Başvuru: Bir dizinin başından veya sonundan belirli sayıda devamlı satır ya da sütunu verir
TBILLEQHTAHEŞFinansal: Bir Hazine bonosunun bono eşdeğeri ödemesini verir
TBILLPRICEHTAHDEĞERFinansal: Hazine bonosu için 100 TL’lik nominal değerin fiyatını verir
TBILLYIELDHTAHÖDEMEFinansal: Bir Hazine bonosunun ödemesini verir
T.DISTT.DAĞİstatistiksel: Student t-dağılımının Yüzde Noktalarını (olasılık) verir
T.DIST.2TT.DAĞ.2Kİstatistiksel: Student t-dağılımının Yüzde Noktalarını (olasılık) verir
T.DIST.RTT.DAĞ.SAĞKİstatistiksel: Student t-dağılımını verir
TDISTTDAĞUyumluluk: Student t-dağılımını verir
TEXTMETNEÇEVİRMetin: Sayıyı biçimlendirir ve metne dönüştürür
TEXTAFTERSONRAKİMETİNMetin: Belirli bir karakterden veya dizeden sonra gelen metni verir
TEXTBEFOREÖNCEKİMETİNMetin: Belirli bir karakterden veya dizeden önce gelen metni verir
TEXTJOINMETİNBİRLEŞTİRMetin: Birden çok aralıktan ve/veya dizeden metinleri birleştirir
TEXTSPLITMETİNBÖLMetin: Sütun ve satır sınırlayıcılarını kullanarak metin dizelerini böler
TIMEZAMANTarih ve Saat: Belirli bir zamanın seri numarasını verir
TIMEVALUEZAMANSAYISITarih ve Saat: Metin biçimindeki zamanı seri numarasına dönüştürür
T.INVT.TERSİstatistiksel: Olasılık ve serbestlik derecelerinin işlevi olarak, Student t-dağılımının t-değerini verir
T.INV.2TT.TERS.2Kİstatistiksel: Student t-dağılımının tersini verir
TINVTTERSUyumluluk: Student t-dağılımının tersini verir
TOCOLSÜTUNAArama ve Başvuru: Diziyi tek bir sütunda verir
TOROWSATIRAArama ve Başvuru: Diziyi tek bir satırda verir
TODAYBUGÜNTarih ve Saat: Bugünün tarihini seri numarasına dönüştürür
TRANSPOSEDEVRİK_DÖNÜŞÜMArama ve Başvuru: Bir dizinin devrik dönüşümünü verir
TRENDEĞİLİMİstatistiksel: Doğrusal bir eğilim boyunca değerler verir
TRIMKIRPMetin: Metindeki boşlukları kaldırır
TRIMMEANKIRPORTALAMAİstatistiksel: Bir veri kümesinin içinin ortalamasını verir
TRUEDOĞRUMantıksal: DOĞRU mantıksal değerini verir
TRUNCNSATMatematik ve Trigonometri: Bir sayının, tamsayı durumuna gelecek şekilde, fazlalıklarını atar
T.TESTT.TESTİstatistiksel: Student t-test’le ilişkilendirilmiş olasılığı verir
TTESTTTESTUyumluluk: Student t-test’le ilişkilendirilmiş olasılığı verir Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.
TYPETÜRBilgi: Bir değerin veri türünü belirten bir sayı verir
UNICHARUNICODEKARAKTERİMetin: Verilen sayısal değerin başvurduğu Unicode karakteri verir
UNICODEUNICODEMetin: Metnin ilk karakterine karşılık gelen sayısı (kod noktası) verir
UNIQUEBENZERSİZArama ve Başvuru: Bir liste veya aralıktaki benzersiz değerlerin bir listesini verir
UPPERBÜYÜKHARFMetin: Metni büyük harfe çevirir
VALUESAYIYAÇEVİRMetin: Metin bağımsız değişkenini sayıya dönüştürür
VALUETOTEXTDEĞERMETİNMetin: Belirtilen herhangi bir değerden metni verir
VARVARUyumluluk: Varyansı, bir örneğe bağlı olarak tahmin eder Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.
VAR.PVAR.Pİstatistiksel: Varyansı tüm popülasyona dayanarak hesaplar
VAR.SVAR.Sİstatistiksel: Varyansı, bir örneğe bağlı olarak tahmin eder
VARAVARAİstatistiksel: Varyansı sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere, bir örneğe dayanarak tahmin eder
VARPVARSUyumluluk: Varyansı tüm popülasyona dayanarak hesaplar Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.
VARPAVARSAİstatistiksel: Varyansı sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere, tüm popülasyona dayanarak hesaplar
VDBDABFinansal: Bir malın amortismanını, belirlenmiş ya da kısmi bir dönem için, bir azalan bakiye yöntemi kullanarak verir
VLOOKUPDÜŞEYARAArama ve Başvuru: Bir dizinin ilk sütununa bakar ve bir hücrenin değerini vermek için satır boyunca hareket eder
VSTACKDÜŞEYYIĞGörünüm ve referans: Daha büyük bir dizi vermek için dizileri dikey olarak ve sırayla ekler
WEBSERVICEWEBHİZMETİWeb: Bir web hizmetinden alınan verileri getirir. Bu işlev Web için Excel’ta kullanılamaz.
WEEKDAYHAFTANINGÜNÜTarih ve Saat: Bir seri numarasını, haftanın gününe dönüştürür
WEEKNUMHAFTASAYTarih ve Saat: Dizisel değerini, haftanın yıl içinde bulunduğu konumu sayısal olarak gösteren sayıya dönüştürür
WEIBULLWEIBULLUyumluluk: Varyansı sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere, tüm popülasyona dayanarak hesaplar Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.
WEIBULL.DISTWEIBULL.DAĞİstatistiksel: Weibull dağılımını hesaplar
WORKDAYİŞGÜNÜTarih ve Saat: Belirtilen sayıda çalışma günü öncesinin ya da sonrasının tarihinin seri numarasını verir
WORKDAY.INTLİŞGÜNÜ.ULUSLTarih ve Saat: Hangi günlerin ve kaç günün tatil günü olduğunu belirtmek için belirtilen iş günü sayısının öncesi ve sonrasındaki tarihin seri numarasını parametre kullanarak verir
WRAPCOLSSÜTUNSARGörünüm ve referans: Belirtilen sayıda öğeden sonra sağlanan değer satırını veya sütununu sütunlara göre sarmalar
WRAPROWSSATIRSARGörünüm ve referans: Belirtilen sayıda öğeden sonra sağlanan değer satırını veya sütununu satırlara göre sarmalar
XIRRAİÇVERİMORANIFinansal: Dönemsel olması gerekmeyen bir para akışları programı için, iç verim oranını verir
XLOOKUPÇAPRAZARAArama ve Başvuru: Bir aralığı veya bir diziyi arar ve bulduğu ilk eşleşmeye karşılık gelen bir öğeyi verir. Bir eşleşme yoksa, ÇAPRAZARA en yakın (yaklaşık) eşleşmeyi verebilir.
XMATCHÇAPRAZELEŞTİRArama ve Başvuru: Bir dizi veya hücre aralığındaki bir öğenin göreli konumunu verir.
XNPVANBDFinansal: Dönemsel olması gerekmeyen bir para akışları programı için, bugünkü net değeri verir
XORÖZELVEYAMantıksal: Tüm bağımsız değişkenlerin mantıksal özel durum YADA değerini verir
YEARYILTarih ve Saat: Bir seri numarasını yıla dönüştürür
YEARFRACYILORANTarih ve Saat: Başlangıç_tarihi ve bitiş_tarihi arasındaki tam günleri gösteren yıl kesrini verir
YIELDÖDEMEFinansal: Belirli aralıklarla faiz ödeyen bir tahvilin ödemesini verir
YIELDDISCÖDEMEİNDFinansal: Hazine bonosu gibi indirimli bir tahvilin yıllık ödemesini verir
YIELDMATÖDEMEVADEFinansal: Vadesinin bitiminde faiz ödeyen bir tahvilin yıllık ödemesini verir
Z.TESTZ.TESTİstatistiksel: Z-testinin tek kuyruklu olasılık değerini hesaplar
ZTESTZTESTUyumluluk: Z-testinin tek kuyruklu olasılık değerini hesaplar Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.